ây là s n ph m dài i v i B o hành 3 n m c a Nhà s n xu t i v i B n yên tâm. èn LED không phát ra tia c c tím do ó s không làm gi m ch t l ng s n, v i ho c các v t li u khác b nh h ng b i tia c c tím. Chi u sáng cho nhà ph và các nhà cung c p - S n xu t t i Trung Qu c - FIREFLIER 30w 40w 50w e27 e26 led retrofit bulw 150w t ng ng thay th e26 c s trung bình, s n xu t t i Trung Qu c, nhà s n xu t, nhà cung c p, nhà máy, mua C a hàng tr c tuy n cho 30w 40w b n E27 e26 d n u retrofit bulw 150w t ng ng thay th e26 trung bình c s c th c hi n t i Trung Qu c v i các nhà cung c p c a chúng tôi ch t l ng hàng u, l a ch n tuy t v i và t v n chuyên môn là nh ng c i m chính c a chúng tôi, xin vui lòng yên tâm mua èn LED t nhà máy c a chúng tôi. Chào m ng b n n v i trang mua 30w 40w 50w e27 E26 ã d n retrofit bulw 150w t ng ng repl C s e26 trung bình c s t nhà máy c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng nhà s n xu t hàng u và nhà cung c p các s n ph m chi u sáng khác nhau c th c hi n t i Trung Qu c. B n có th yên tâm liên h v i chúng tôi.

ây là s n ph m dài i v i B o hành c a Nhà s n xu t 3 n m cho s yên tâm c a b n.

èn LED không Các tia UV s không làm gi m ch t l ng c a các lo i s n, v i ho c các v t li u khác b nh h ng b i tia c c tím.

 • Thông s k thu t s n ph m ( & nbsp; Bóng èn LED d ng ng - Không có Trình i u khi n B t o i n c c i n t & nbsp;)

  & gt; 1700LM Td> i n áp u vào

  AC85-265V

  AC85-265V

  Nhi t

  M c FR-BW20W FR-BW30W FR-BW40W FR -BW50W
  Công su t 20 W 30 W 40 W & nbsp; 50 W
  Nhãn LED SMD3030 SMD3030 SMD3030 SMD3030 < td="">
  LED & nbsp; Hi u qu 95LM / W 95LM / W 95LM / W 95LM / W
  Lumen Output & gt; 2600LM & gt; 3500LM & nbsp; & gt; 4300LM
  Beam Angle 210 ° 210 ° 210 ° 210 °

  AC85- 265V

  AC85-265V

  H s công su t & gt; 0,95 Td> & gt; 0,95 & gt; 0,95 & gt; 0,95
  CCT 2700-7000K 2700-7000K 2700-7000K 2700-7000K
  CRI < td=""> & gt; 75 & gt; 75 & gt; 75 & gt; 75
  Nhi t -40 ~ 50 -40 ~ 50 -40 ~ 50 40 ~ 50
  m 10% ~ 90% 10% ~ 90% IP43 IP43>
  IP43
  Cu c s ng làm vi c & gt; 50000 gi & gt , 50000 gi & gt; 50000 gi & gt; 50000 gi


 • Chi tiết sản phẩm

  ây là s n ph m dài i v i B o hành c a Nhà s n xu t 3 n m cho s yên tâm c a b n.

  èn LED không Các tia UV s không làm gi m ch t l ng c a các lo i s n, v i ho c các v t li u khác b nh h ng b i tia c c tím.

 • Thông s k thu t s n ph m ( & nbsp; Bóng èn LED d ng ng - Không có Trình i u khi n B t o i n c c i n t & nbsp;)

  & gt; 1700LM Td> i n áp u vào

  AC85-265V

  AC85-265V

  Nhi t

  M c FR-BW20W FR-BW30W FR-BW40W FR -BW50W
  Công su t 20 W 30 W 40 W & nbsp; 50 W
  Nhãn LED SMD3030 SMD3030 SMD3030 SMD3030 < td="">
  LED & nbsp; Hi u qu 95LM / W 95LM / W 95LM / W 95LM / W
  Lumen Output & gt; 2600LM & gt; 3500LM & nbsp; & gt; 4300LM
  Beam Angle 210 ° 210 ° 210 ° 210 °

  AC85- 265V

  AC85-265V

  H s công su t & gt; 0,95 Td> & gt; 0,95 & gt; 0,95 & gt; 0,95
  CCT 2700-7000K 2700-7000K 2700-7000K 2700-7000K
  CRI < td=""> & gt; 75 & gt; 75 & gt; 75 & gt; 75
  Nhi t -40 ~ 50 -40 ~ 50 -40 ~ 50 40 ~ 50
  m 10% ~ 90% 10% ~ 90% IP43 IP43>
  IP43
  Cu c s ng làm vi c & gt; 50000 gi & gt , 50000 gi & gt; 50000 gi & gt; 50000 gi


 • Yêu cầu thông tin