Trang chủ > Dự án > Nội dung

Dự án E40 LED Cao Bay Light

Jul 13, 2017

E40 Đèn Led High Bay 120W để thay thế đèn Mehal Halal 300W


Đèn LED cao E40 Đèn LED với vỏ bọc mờ:

E40-led-high-bay-bulb-frosted-cover.jpg

E40 Led High bay 120W Sản xuất:

120W-E40-Led-high-bay-lamp.jpg

E40 Led High Bay 120W Ứng dụng:

e40-led-high-bay-bulb-application.jpg