Trang chủ > Tin tức > Nội dung

LED Chóa và đặc điểm cơ bản của lũ được LED Light

Feb 14, 2017

Chiếu sáng LED Chóa, là sử dụng LED đèn trên bên ngoài của tòa nhà vào ban đêm trên một phạm vi rộng lớn của cast ánh sáng ánh sáng, là để phản ánh các hiệu ứng đặc biệt theo bài báo, sống động hơn hình ảnh vật lý.

Sử dụng nguồn ánh sáng LED tại đêm diễn viên tập trung ánh sáng chiếu sáng trên bên ngoài của tòa nhà được gọi là một lũ ánh sáng, đèn LED lũ chủ yếu là để làm nổi bật đối tượng và hiệu ứng nghệ thuật. Chóa đèn LED, lũ ánh sáng nhiều hơn so với truyền thống chiếu sáng, tiết kiệm năng lượng, ánh sáng thấp, nguồn ánh sáng lạnh, bắt đầu nhanh chóng, dễ dàng lắp đặt, điện áp thấp năng lượng cung cấp an ninh, chi phí là quá cao. Trái ngược với đèn truyền thống và các nguồn ánh sáng, andpollution, ánh sáng nhiệt đòi hỏi phải bắt đầu áp lực cao. Zhongshan Luna chiếu sáng Ltd cung cấp chất lượng cao LED chiếu sáng, lũ ánh sáng.