Trang chủ > Tin tức > Nội dung

8. giảm giá tại thời điểm mua hàng

Oct 16, 2017

Giảm giá này giúp giảm chi phí mua và cuối cùng có thể ảnh hưởng đến nhanh chóng trong các trả tiền mặt sau của đầu tư. Với chi phí ít hơn tại thời điểm mua hàng, thời gian để trả nợ đầu tư đi xuống với việc bổ sung các đô la giảm giá.

Với kim loại halua, không có giảm giá. Xin lỗi.

9. mới so với những Retrofit


 

LED-Vs-HID

 

Như vậy có lẽ tại thời điểm này bạn đang nghĩ rằng chuyển đổi từ kim loại halua LED là một ý tưởng tốt. Nhưng đây là nơi khởi đầu của cuộc hành trình. Những gì để lựa chọn, người bán hàng làm việc với, mới hoặc tân trang. Suy nghĩ của thị trường đèn LED như là tự nhiên, hoang dã phía tây, và với mỗi hiển thị súng có những nhân viên bán hàng dầu con rắn đang cố gắng để có được bạn mua loại kem của họ. Trong thế giới của đèn LED, có rất nhiều loại kem, quan niệm sai lầm và ý tưởng tiếp thị tuyệt vời. Ví dụ, một đèn LED cũng được xây dựng trang thêm bộ sẽ thực hiện cũng như một nhân vật mới, và ngược lại. Nó không luôn luôn làm cho tinh thần để thay thế nhân vật cũng như nó luôn luôn làm cho tinh thần để trang thêm một vật cố định.

Kết luận

  • Có bạn có nó, 9 cao sao lưu và hợp pháp lý do cuộc đấu tranh của LED vs MH không còn là một cuộc chiến. LED là một chiến thắng rõ ràng trong mọi khía cạnh của một ánh sáng. Chúng tôi nghĩ về nó như là hoàn hảo

  • Thay thế kim loại halua

  • Có đèn LED lý do nào khác đánh bại các halua kim loại? Chia sẻ với chúng tôi trong các ý kiến, tất cả chúng ta muốn thêm lý do để đi với đèn LED trên kim loại halua.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng

tham khảo ý kiến với chúng tôi

{$*$14$*$}

{$*$15$*$}{$*$16$*$}{$*$17$*$}

{$*$18$*$}
{$*$19$*$}
{$*$20$*$}

{$*$21$*$}

{$*$22$*$}

{$*$23$*$}

{$*$24$*$}

{$*$25$*$}

{$*$26$*$}

{$*$27$*$}

{$*$28$*$}

{$*$29$*$}

{$*$30$*$}

{$*$31$*$}

{$*$32$*$}

{$*$33$*$}{$*$34$*$}

{$*$35$*$}

{$*$36$*$}

{$*$37$*$}
led-150w-replacing-400w-hld

{$*$38$*$}

{$*$39$*$}

{$*$40$*$}

{$*$41$*$}

{$*$42$*$}

{$*$43$*$}

{$*$44$*$}{$*$45$*$}{$*$46$*$}

{$*$47$*$}

{$*$48$*$}

{$*$49$*$}

{$*$50$*$}

{$*$51$*$}

  • {$*$52$*$}

  • {$*$53$*$}

{$*$54$*$}

{$*$55$*$}

{$*$56$*$}

{$*$57$*$}

{$*$58$*$}
{$*$59$*$}{$*$60$*$}.

{$*$61$*$}

led-retrofit-kit

{$*$62$*$}{$*$63$*$}.